Hướng dẫn Sử dụng định vị Điện thoại Nokia Maps 3.09    


Giới thiệu về các phương pháp định vị
Bản đồ hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ bằng cách sử dụng định vị dựa vào GPS, A-GPS, Wi-Fi hoặc mạng (ID mạng).
A-GPS và những phụ kiện khác dành cho GPS có thể yêu cầu chuyển lượng nhỏ dữ liệu qua mạng di động.
GPS    Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) là một hệ thống điều hướng sử dụng vệ tinh để tính toán vị trí của bạn.
A-GPS    Dịch vụ mạng GPS có Hỗ trợ (A-GPS) truy lục thông tin vị trí bằng cách sử dụng mạng di động và hỗ trợ GPS trong tính toán vị trí hiện thời của bạn.
Điện thoại của bạn được cài đặt để sử dụng dịch vụ A-GPS của Nokia, trừ khi nhà cung cấp dịch vụ mạng có cài đặt A-GPS riêng. Để có được dữ liệu hỗ trợ cho điện thoại, bạn cần có thể kết nối với internet. Điện thoại của bạn sẽ nhận được dữ liệu từ dịch vụ này chỉ khi cần.
Wi-Fi    Việc định vị bằng Wi-Fi sẽ nâng cao độ chính xác của việc định vị khi tín hiệu GPS không có sẵn, đặc biệt là khi bạn ở trong nhà hoặc giữa các tòa nhà cao tầng.
ID mạng    Với tính năng định vị dựa vào mạng (ID mạng), Bản đồ sẽ xác định vị trí của bạn qua hệ thống di động hiện đang được kết nối với điện thoại.
Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, vị trí vệ tinh, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, điều kiện thời tiết và điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện. Tín hiệu GPS có thể không khả dụng bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm.
Không sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và không bao giờ chỉ dựa vào thông tin vị trí được GPS và mạng di động cung cấp.
Phụ thuộc vào phương pháp định vị có sẵn, tính chính xác của định vị có thể thay đổi từ vài mét đến vài kilômét.